Specialitet: Skogsbruk och försäljning

Maskinparken består av en skördare och en skotare per avverkningsgrupp. Företaget har tre avverkningsgrupper med vardera fyra anställda. En grupp verkar inom Bjurholm-, en inom Vindeln- samt en inom Vännäs/Umeådistriktet. Uppdragsgivaren är i huvudsak Norra skogsägarna. Tidvis genomförs även körningar för Svea skog.

Företaget innehar en egen trailer för flyttning av maskinerna.

webbproduktion: Magnus Jonsson